Stylistyka 2018

Stylistyka 2018, lista artykułów:

Spis treści

02-spis

 1. Irena Szczepankowska, Wartości kapitalistyczne w polskim dyskursie publicznym

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.1

 03_Szczepankowska

 1. Ewa Malinowska, Aksjologiczny wymiar Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.2

 04_Malinowska

 1. Artur Rejter, Funkcje środków wartościujących w polskim dyskursie naukowym XVI wieku

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.3

 05_Rejter

 1. Maria Wojtak, O wybranych translokacjach komunikacyjnych w dyskursie religijnym

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.4

 06_Wojtak

 1. Aleksander Kiklewicz, Symulacja semantyczna jako cecha stylu narodowego

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.5

 07_Kiklewicz

 1. Małgorzata Karwatowska, Historia „niewielkiego słowa”, czyli o przyzwoitości

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.6

 08_Karwatowska

 1. Jolanta Nocoń, Wariantywność stylu tekstu w perspektywie edukacyjnej

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.7

 09_Nocon

 1. Monika Krzempek, Kognitywna analiza semantyczna polskich wykrzykników

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.8

 10_Krzempek

 1. Joanna Kowalczyk, Gatunkowa polimorficzność języka w wyrokach sądów

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.9

 11_Kowalczyk

 1. Leszek Tymiakin, Gatunki wypowiedzi urzędowych w getcie warszawskim (na podstawie zbiorów archiwalnych Ringelbluma)

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.10

 12_Tymiakin

 1. Iwona Szwed, Właściwości stylistyczne poradnictwa prawnego w Internecie w aspekcie kulturowym

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.11

 13_Szwed

 1. Bohumila Junková, Specifika komunikace v diskusích na internetu

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.12

 14_Junkova

 1. Ivana Dobrotová, Role suwerena v současném polském politickém diskurzu – jednostranný pohled

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.13

 15_Dobrotova

 1. Anna Dunin-Dudkowska, The stylistic aspect of Polish wills

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.14

 16_Dunin

 1. Katarzyna Molek-Kozakowska, Constructing a „breakthrough”: News values in Science Magazine’s 2017 ranking of most important discoveries

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.15

 17_Molek

 1. Maria Krauz, Wartości i wartościowanie w dedykacjach rękopiśmiennych. Stabilność czy zmienność systemu aksjologicznego?

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.16

 18_Krauz

 1. Agnieszka Mac, Zu aktuellen Tendenzen des Kommentierens in der polnischen Presselandschaft

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.17

 19_Mac

 1. Marta Smykała, Die Flüchtlingskrise 2015 im Spiegel der polnischen Presse. Eine Analyse von Nominationsstrategien

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.18

 20_Smykala

 1. Urszula Kopeć, Valuation in pupils’ stories as an expression of cognition and evaluation of the world

https://doi.org/10.25167/Stylistyka27.2018.19

 21_Kopec

 

22_Jubileusz Jermolenko

23_Profesor Anna Starzec

24_Karwatowska

25_Wojtak-rec

26_Zimova

27_Darasz

28_Books received

29_Nota o autorach

30-Informacje

 

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close