Stylistyka 2018

Stylistyka 2018, lista artykułów:

Spis treści

 Irena Szczepankowska , Wartości kapitalistyczne w polskim dyskursie publicznym

 Ewa Malinowska , Aksjologiczny wymiar Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 Artur Rejter, Funkcje środków wartościujących w polskim dyskursie naukowym XVI wieku

 Maria Wojtak, O wybranych translokacjach komunikacyjnych w dyskursie religijnym

 Aleksander Kiklewicz, Symulacja semantyczna jako cecha stylu narodowego

 Małgorzata Karwatowska, Historia „niewielkiego słowa”, czyli o przyzwoitości

 Jolanta Nocoń, Wariantywność stylu tekstu w perspektywie edukacyjnej

 Monika Krzempek, Kognitywna analiza semantyczna polskich wykrzykników

 Joanna Kowalczyk, Gatunkowa polimorficzność języka w wyrokach sądów

 Leszek Tymiakin, Gatunki wypowiedzi urzędowych w getcie warszawskim (na podstawie zbiorów archiwalnych Ringelbluma)

 Iwona Szwed, Właściwości stylistyczne poradnictwa prawnego w Internecie w aspekcie kulturowym

 Bohumila Junková, Specifika komunikace v diskusích na internetu

 Ivana Dobrotová, Role suwerena v současném polském politickém diskurzu – jednostranný pohled

 Anna Dunin-Dudkowska, The stylistic aspect of Polish wills

 Katarzyna Molek-Kozakowska, Constructing a „breakthrough”: News values in Science Magazine’s 2017 ranking of most important discoveries

 Maria Krauz, Wartości i wartościowanie w dedykacjach rękopiśmiennych. Stabilność czy zmienność systemu aksjologicznego?

 Agnieszka Mac, Zu aktuellen Tendenzen des Kommentierens in der polnischen Presselandschaft

 Marta Smykała, Die Flüchtlingskrise 2015 im Spiegel der polnischen Presse. Eine Analyse von Nominationsstrategien

 Urszula Kopeć, Valuation in pupils’ stories as an expression of cognition and evaluation of the world

Stanisław Gajda, Jubileusz Switłany J. Jermolenko

Ewa Malinowska, Maria Wojtak, Profesor Anna Starzec (1948-1964)

Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Kita, Coming out w polskiej przestrzeni dyskursywnej

Maria Wojtak, Ewelina Grześkiewicz, Modlitwa indywidualna w analizie genologicznej

Ludmila Zimowá, Marie Čechová, Život s češtinou

Wiktor Jarosław Darasz, Zuzanna Guty, Sonet w poezji polskiej po 1956 roku

Books received

Notes On Contributors

Informacje

 

 

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close