Archiwum opublikowanych roczników

Dotychczas ukazały się:

„Stylistyka” I, 1992: Stylistyka dziś – Стильистика сегодня – Stylistics Today

„Stylistyka” II, 1993: Przemiany stylowe – Cтильевые перемены – Changes of Style

„Stylistyka” III, 1994: Stylistyka porównawcza – Comparative Stylistics

„Stylistyka” IV, 1995: Tekst a styl – Text and Style – Текст и стиль

„Stylistyka” V, 1996: Stylistyka stosowana – Applied Stylistics

„Stylistyka” VI, 1997: Stylistyka rosyjska – Russian Stylistics

„Stylistyka” VII, 1998: Stylistyka słowiańska – Slavic Stylistics

„Stylistyka” VIII, 1999:Tyl i gatunek – Стиль и жанр – Style and Genre

„Stylistyka” IX, 2000: Česká stylistika – Stylistyka czeska – Czech Stylistics

„Stylistyka” X, 2001: Stylistyka dziś – Style and Humour – Стиль и юмор

„Stylistyka” XI, 2002: Stylistyka a poetyka – Stylistics and Poetics

„Stylistyka” XII, 2003: Wielojęzyczność a styl – Multilingualism and Style

„Stylistyka” XIII, 2004: Styl a płeć – Gender and Style

„Stylistyka” XIV, 2005: Stylistyka i Kożyna – Stylistics and Kozhina

„Stylistyka” XV, 2006: Styl i kultura – Culture and Style

„Stylistyka” XVI, 2007: Styl i czas – Style and Time:

„Stylistyka” XVII, 2008: Znaczenie i styl – Meaning and Style

„Stylistyka” XVIII, 2009: Styl i kreatywność – Style and Creativity

„Stylistyka” XIX, 2010: Styl a media – Style and Media

„Stylistyka” XX, 2011: Integracja w stylistyce – Integration in Stylistik

„Stylistyka” XXI, 2012: Styl narodowy – National Style

„Stylistyka” XXII, 2013: Styl w kulturze – Style in Culture

„Stylistyka” XXIII, 2014: Dyskurs i styl – Discourse and Style

„Stylistyka” XXIV, 2015: Różnorodność kulturowa a styl – Cultural Variety and Style

„Stylistyka” XXV, 2016: Gajda i stylistyka – Gajda and Stylistics

„Stylistyka”XXVI, 2017: Słowo a styl – Word and Style

„Stylistyka XXVII, 2018: Styl i aksjologia – Style and Axiology

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close