O czasopiśmie

„Stylistyka” (ISSN 1230-2287)

„Stylistyka” to międzynarodowy  rocznik, którego  założycielem i redaktorem naczelnym jest w latach 1992-2012 prof. dr hab.  Stanisław Gajda. Od  2013 r. kieruje pismem prof. Ewa Malinowska.

Wydawcą czasopisma jest Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. 

Domeną naukową czasopisma jest problematyka związana ze zróżnicowaniem języka narodowego,   jego wariantami obsługującymi różne sfery życia społecznego (styl potoczny, naukowy, dydaktyczny, artystyczny, publicystyczny, medialny, administracyjno-prawny, religijny i in.). Prezentowane w czasopiśmie prace badawcze realizują cele teoretyczne oraz praktyczne – służą poznaniu stylów funkcjonalnych (w aspekcie diachronicznym i synchronicznym, porównawczym i  konfrontatywnym) oraz rozwiązywaniu problemów praktycznych, dla usprawnieniu praktyki komunikacyjnej. Przynoszą efekty cenne zarówno z punktu widzenia poznawczych zadań nauki, jak i jej zastosowań.

W „Stylistyce” publikowane są prace prezentujące nowe ujęcia i wyniki, przynoszące oryginalny wkład do rozpoznania danego kompleksu zagadnień. Na całość każdego z roczników składają się oceniane przez dwóch niezależnych, zewnętrznych recenzentów artykuły naukowe, a ponadto eseje i recenzje oraz informacje o nowościach wydawniczych z zakresu stylistyki.

Czasopismo  przedstawia dorobek polskich i europejskich (głównie słowiańskich) oraz pozaeuropejskich (amerykańskich) ośrodków badawczych. Zamieszczane w roczniku artykuły pisane są w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim, słowackim, serbskim oraz chorwackim.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close