O czasopiśmie

„Stylistyka”

ISSN 1230-2287

e-ISSN 2545-1669)

DOI: https://doi.org/10.25167/Stylistyka

„Stylistyka” to międzynarodowy  rocznik naukowy, którego  założycielem i redaktorem naczelnym w latach 1992-2012 był prof. dr hab.  Stanisław Gajda. Od  2013 r. do 2018 pismem kierowała prof. Ewa Malinowska, a obecnie redaktorem naczelnym jest dr hab. Marzena Makuchowska.

Wydawcą czasopisma jest Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. 

Czasopismo indeksowane w bazach: Index Copernicus International, CEEOL, CEJSH, WorldCat,  INFONA

 

Rocznik zaprasza autorów zajmujących się szeroko rozumianym stylem i stylistyką, czyli badaniami nad funkcjonalnymi wariantami języków etnicznych (styl potoczny, naukowy, artystyczny, medialny, administracyjno-prawny, religijny i in.), a także nad stylami/językami/dyskursami wyodrębnianymi według różnych innych kryteriów (styl jednostki, gatunku, ideologii, instytucji, formacji kulturowej itp.).

Prezentowane w czasopiśmie prace badawcze realizują cele teoretyczne oraz praktyczne – służą poznaniu stylów (w aspekcie diachronicznym, synchronicznym, porównawczym) oraz rozwiązywaniu problemów praktycznych, dla usprawnieniu praktyki komunikacyjnej.

W „Stylistyce” publikowane są prace prezentujące nowe ujęcia i wyniki, przynoszące oryginalny wkład do rozpoznania danego kompleksu zagadnień. Na całość rocznika składają się oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów artykuły naukowe, a ponadto eseje i recenzje oraz informacje o nowościach wydawniczych z zakresu stylistyki.

Czasopismo  przedstawia dorobek polskich i europejskich oraz pozaeuropejskich (amerykańskich) ośrodków badawczych. Zamieszczane w roczniku artykuły pisane są w języku polskim oraz (min. w połowie) w innych językach (angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim, słowackim, serbskim, chorwackim).

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close