Lista recenzentów

Recenzenci polscy:

1.   Zofia Bilut-Homplewicz (Uniwersytet Rzeszowski)
2.   Jerzy Biniewicz (Uniwersytet Wrocławski)
3.   Aleksander Gadomski (Akademia Jana Długosza w Częstochowie)
4.   Irena Kamińska-Szmaj (Uniwersytet Wrocławski)
5.   Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
6.   Danuta Ostaszewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
7.   Artur Rejter (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
8.   Anna Starzec (Uniwersytet Opolski)
9.   Magdalena Steciąg (Uniwersytet Zielonogórski)
10. Irena Szczepankowska (Uniwersytet w Białymstoku)
11. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci zagraniczni:

1.   Natalia Cvietova (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Masowej w Sankt-Petersburgu, Rosja)
2.   Marie Čechova (Uniwersytet w Usti nad Łabą, Czechy)
3.   Wadim Dementiew (Uniwersytet w Saratowie, Rosja)
4.   Jana Hoffmannova (Instytut Języka Czeskiego CAN, Czechy)
5.   Svitłana Jermolenko (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina)
6.   Ivana Kolářová (Unwersytet Masaryka w Brnie, Czechy)
7.   Maria Kotiurova (Uniwersytet w Permie, Rosja)
8.   Tatiana Kuzniecova (Akademia Prawnicza w Odessie, Ukraina)
9.   Elena Małyszeva (Uniwersytet w Omsku, Rosja)
10. Vładymir Salimovskij (Uniwersytet w Permie, Rosja)
11. Natalia Sidiaczenko (Uniwersytet w Kijowie, Ukraina)
12. Branko Tošović (Uniwersytet w Grazu, Austria)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close