Uroczystość jubileuszowa prof. dra hab. Stanisława Gajdy

KONFERENCJA “STYL I PAMIĘĆ”

Katedra Języka Polskiego Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza  do udziału w kolejnej konferencji z cyklu międzynarodowych spotkań stylistycznych, która będzie miała  miejsce w Opolu w dniach 20-21 września 2018 r.  

Dla tegorocznej debaty proponujemy hasło Styl i pamięć, chcemy bowiem włączyć się w nurt badań nad  pamięcią, która okazuje się fenomenem złożonym i wielowymiarowym, a przez to interesującym poznawczo i ważnym społecznie.  Pamięć znajduje swój zapis w języku, w stylu, w tekstach i dyskursach, będących zarazem środkiem konstruowania pamięci. 

Zachęcamy zatem  do namysłu między innymi nad takimi kwestiami, jak:

  • językowo-słownikowe obrazy pamięci  i słów pokrewnych w językach narodowych – w perspektywie synchronicznej oraz/lub  w procesie przemian,   
  • pamięć jako kategoria stylu indywidualnego i stylu kulturowego,
  • obrazy pamięci indywidualnej, prywatnej i wspólnotowej  w tekstach i dyskursach – współczesnych oraz historycznych,
  • środki, sposoby i strategie konstruowania i negocjowania obrazów przeszłości w tekstach i dyskursach,
  • gatunki w służbie pamięci,
  • wartości i wartościowanie w narracjach o przeszłości.

Gorąco licząc na udział badaczy zarówno z kraju, jaki i naszych partnerów z zagranicy, mamy nadzieję na szeroką perspektywę debaty. Wielość języków narodowych i kultur, różnorodność tekstów, dyskursów, a także różne  ujęcia metodologiczne złożą się na wyczekiwaną wartość spotkania. 

 

Dnia 23 września 2017 r. w gmachu głównym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się uroczystość jubileuszowa  prof. dra hab. Stanisława Gajdy – twórcy opolskiej szkoły stylistyki oraz założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego międzynarodowego rocznika Stylistyka, ukazującego się nieprzerwanie od 1992 r. Swoją obecnością zaszczycili nas JM Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk oraz Pani Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. UO, dr hab. Joanna Czaplińska. Sylwetkę Jubilata przedstawiła Dyrektor IPiK, prof. UO, dr hab. Jolanta Nocoń, a piękną wierszowaną laudację wygłosiła prof. dr hab. Maria Wojtak z UMCS. Podczas uroczystości red. naczelna Stylistyki prof. dr hab. Ewa Malinowska wręczyła Jubilatowi w imieniu przyjaciół, kolegów i uczniów XXV (też jubileuszowy) tom czasopisma zatytułowany Gajda i stylistyka. Jubileusz uświetnił zespół Nuance, wykonując pieśni tradycyjne z różnych regionów Polski.

Uroczystość odbyła się podczas międzynarodowej konferencji stylistycznej Słowo i styl z udziałem znakomitych gości z wielu uniwersytetów zagranicznych (Permu, Moskwy, Sankt Petersburga, Kijowa, Pragi, Bratysławy, Brna, Grazu) oraz z Polski (Warszawy, Wrocławia, Lublina, Katowic, Rzeszowa, Zielonej Góry, Olsztyna, Białegostoku). Maria Wojtak na zakończenie laudacji podkreśliła: Aż za Ural sięga zasłużona sława / Zacnego Jubilata – Profesora Gajdy Stanisława.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close